Boşlukları have, has, haven’t ve hasn’t ile doldurunuz.

Correct! Wrong!

What ____ you got in your pocket?

Correct! Wrong!

I _____ got any money.

Correct! Wrong!

Jennifer ____ got an omelette.

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

Open chat